Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Wydarzenie

Termin

Podstawa prawna

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024 r. 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

13 października 2023 r.

22 grudnia 2023 r.
2 maja 2024 r.
31 maja 2024 r.
20 czerwca 2024 r.

 

 

§ 5.1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnie 2017 r. (Dz. U. poz. 1603)

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

21 czerwca 2024 r.

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603)