„Nadzieja przychodzi do człowieka

wraz z drugim człowiekiem”.

Dante Alighieri

28 marca 2021 r. po raz kolejny włączyliśmy się w piękną akcję charytatywną „Pola Nadziei”, której organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum.

Celem akcji jest wsparcie osób umierających na choroby nowotworowe. Każdy ofiarodawca, w zamian za okazane serce, otrzymuje żonkila, który jest symbolem budzącego się życia i niegasnącej nadziei; przypomina o ludzkim cierpieniu i wzywa do niesienia bezinteresownej pomocy. W tym roku, ze względu na panującą pandemię, wystawiliśmy kosze z kwiatami przed kościołami w Króliku Polskim i Bałuciance. Mieszkańcy obu miejscowości bardzo chętnie włączyli się w akcję. Każdy, kto okazał gest wsparcia dla Krośnieńskiego Hospicjum im. św. Jana z Dukli, mógł zabrać ze sobą żonkile. Ofiarowane datki na pewno pomogą w poprawie jakości życia chorych, którzy znajdujących się obecnie pod opieką hospicjum. Wszystkim ofiarodawcom, którzy odpowiedzieli na nasz apel, składamy serdeczne podziękowania za wielkie serce i okazane wsparcie.