Easter & Spring greetings

Zwyczaj pisania pozdrowień w formie kartek wysyłanych do siebie powoli wygasa. Tym bardziej miłym zaskoczeniem dla uczniów klasy II SP był fakt, że dzieci ze szkoły w Waplewie na Mazurach przysłały do naszych uczniów kartki z życzeniami wielkanocnymi napisanymi w języku angielskim.

Dnia 21 kwietnia po otrzymaniu karteczek, wymianie radości i wrażeń nasi uczniowie zabrali się za odpisanie swoim nowo poznanym kolegom i koleżankom z zaprzyjaźnionej szkoły. Z wielkim zaangażowaniem ozdabiali swoje pocztówki i pisali wiosenne pozdrowienia z nieznikającym uśmiechem. Była to okazja do użycia języka angielskiego w konkretnym celu, aby podziękować za wysłane życzenia i uczniom drugiej klasy z Waplewa również wysłać pozdrowienia. Nowo poznane dzieci to również klasa licząca 10 osób. Drugoklasiści tak się zapalili do pracy, że już planowali, kiedy przygotują kolejne pocztówki, żeby wysłać je na Mazury.

Pomysłodawczynią naszego małego projektu była anglistka p. Renata Troska.