Darmowy Kurs CSS

*** Procedury zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim w związku z wystąpieniem COVID-19. Więcej informacji kliknij tutaj***

Szanowni Państwo,
ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, zajęcia w szkołach i innych placówkach oświatowych zostaną zawieszone od 12 marca do 25 marca br. W dniach 12 i 13 marca br. będą prowadzone działania opiekuńcze (świetlica szkolna). Od poniedziałku (16 marca) zawieszone są wszystkie zajęcia. Proszę zachęcać dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.
Na dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.
Proszę przekazać osobom, które (ewentualnie) będą opiekować się Państwa dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny. W domu należy rygorystycznie przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają domownicy. Proszę o bezwzględne pozostawianie dzieci w domu, to nie jest czas na zakupy i wzajemne odwiedziny.
Proszę również na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane za pomocą dziennika elektronicznego lub publikowane na naszej stronie internetowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim
Dariusz Królicki

Kalendarz

Wskazówki dojazdu

Odsłon artykułów:
831719