Dyrektor Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim informuje, że istnieje jeszcze możliwość zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej w Króliku Polskim.