Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry start” (tzw. 300+) będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas obsługę wniosków i wypłatę tego świadczenia realizowały ośrodki pomocy społecznej.

Więcej informacji kliknij tutaj.