Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim informuje, że wszyscy kandydaci do klasy I SP oraz oddziałów przedszkolnych zostali zakwalifikowani.

p.o. Dyrektor SP

Edyta Rysz