Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim informuje ,że wszyscy kandydaci do klasy I SP oraz oddziałów przedszkolnych zostali zakwalifikowani. Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w sekretariacie szkoły w dniach 04.04.2022r- do 05.04.2022r.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej